Software

Program Pyrobox Controller, sterujący systemem Pyrobox, rozwijał się równolegle z nim przez ponad 20 lat. Pierwsza testowa wersja programu została napisana jeszcze na system operacyjny MS DOS. Pierwsza funkcjonalna wersja programu powstała w roku 1998 i pracowała już pod "okienkami", a konkretnie pod Windows 3.11. Pierwsza wersja programu z serii Pyrobox Controller MS, dla systemu rozległego, zadebiutowała w roku 2004. Kolejne opcje i funkcjonalności programu dodawane były do niego w miarę nabierania doświadczenia przez korzystających z niego pirotechników firmy Goldregen (obecnie Grupa PSO). Prowadzone są także prace nad programem Pyrobox PBMS (wersja lite Pyrobox Controller) dla systemów operacyjnych Windows i Linux.

Każdy z programów sterujących oprócz tzw. "setupu" posiada tester połączeń w sieci systemu oraz tester obwodów zapalczych w dowolnym module slave, edytor skryptów roboczych, stepper wykonujący te skrypt, jak również player plików audio. W roku 2020, w programach sterujących zaadoptowany został nowy protokół komunikacyjny systemu Pyrobox - PBMS2019, który poszerza możliwości i usprawnia pracę systemu rozległego.

Programy te mogą również sterować urządzeniami DMX typu switch lub dimmer, np. jetami CO2. Chociaż nachodzą nas wątpliwości co do bezpieczeństwa sterowania niektórymi urządzeniami poprzez DMX to prowadzimy prace nad zaadoptowaniem obsługi generatorów płomieni Explo X2 Wave Flamer.

W pakiecie oprogramowania systemu Pyrobox znajduje się także kilkanaście programów narzędziowych, które wspierają i usprawniają działanie systemu. To m.in. program sieciowego playera audio, który pełni jednocześnie funkcję startera systemu, a także kilka dedykowanych starterów systemu umożliwiających synchronizację widowiska pirotechnicznego z innymi mediami, w tym :
- starter VIP-owski - może zostać wykorzystany np. do uhonorowania klienta VIP,
- starter ethernetowy - potrafi wystartować do 255 odrębnych sieci rozległych systemu Pyrobox poprzez bezpieczną sieć prywatną VPN np. stworzną przez program Hamachi,
- starter DMX - może przechwycić dedykowany sygnał z DMX512, a poprzez sprzętową bramkę także np. z sieci ART-NET,
- oraz starter LTC - zsynchronizuje system Pyrobox z innymi multimediami wykorzystywanymi w realizacji danego widowiska wczytując sterujący nimi powszechny w użyciu "linear time code".

Read more | Downlods Home

Gallery

Master Controller / Setup Master Controller / Stepper
Pyrobox Controller MS Master PBM 7.0.3.364 / Setup Pyrobox Controller MS Master PBM 7.0.3.364 / Stepper
Player/Starter VIP Starter NET Starter/Server NET Client DMX Starter LTC Starter
Pyrobox Player PBP 6.0.1.221 Pyrobox VIP Starter PBRS 2.0.1.158 Pyrobox NET Starter PBNS 2.0.1.204 Pyrobox NET Client PBNC 2.0.1.192 Pyrobox DMX Starter PBDX 1.0.1.207 Pyrobox LTC Starter PBTC 1.1.1.153