Pyrobox

Decyzja w końcu zapadła!
Udostępnimy dokumentację systemu Pyrobox.

Pomimo że od wielu lat system Pyrobox nie jest już produkowany to nadal kontynuowane są nad nim prace konstrukcyjne oraz prowadzone testy rozwiązań, które mają zapewnić dalsze sprawne funkcjonowanie sprzętu znajdującego się w rękach pirotechników. Uważamy, że byłoby błędem porzucenie wieloletniego dorobku firmy K&K System, dlatego też będziemy sukcesywnie udostępniać dokumentację poszczególnych elementów systemu Pyrobox, w miarę przygotowywania materiałów do publikacji.
Efekty pracy z systemem Pyrobox możecie śledzić na stronie Grupa PSO

Notka historyczna.

Prace projektowe nad systemem Pyrobox zostały rozpoczęte w roku 1994. Projekt ruszył z inicjatywy oraz powstawał pod nadzorem pirotechników firmy Goldregen (obecnie Grupa PSO) w oparciu o ich doświadczenia zawodowe. Pierwszy, manualny, 32-kanałowy pulpit sterujący trafił w ich ręce w roku 1996. Jego testy w trakcie wielu pokazów sztucznych ogni potwierdziły niezawodność systemu zarówno w trakcie realizacji widowisk plenerowych jak i przy wykonywaniu efektów scenicznych.

System rozwijał się w miarę rosnących potrzeb sprzętowych wykorzystujących go pirotechników. W 1998 roku został im udostępniony pierwszy, 256-kanałowy pulpit manualno-komputerowy. Do jego sterowania został napisany specjalny program komputerowy - Pyrobox Controller.

W roku 2004 rozpoczęte zostały prace projektowe nad tzw. rozległym systemem sterowania. Rozwiązanie tego problemu oparte zostało na koncepcji przemysłowych systemów sterowania z jednym urządzeniem nadrzędnym Master sterującym pracą całości oraz z wieloma urządzeniami podrzędnymi Slave realizującymi postawione im zadania.

Wymiana danych pomiędzy urządzeniami systemu odbywa się za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej magistrali przemysłowej w standardzie RS485. W projekcie zaadoptowano dostępne już wówczas elementy systemu Pyrobox, co ograniczyło koszty jego wdrożenia do niezbędnego minimum. Pierwsze widowisko z jego użyciem zostało zrealizowane w roku 2007.

System Pyrobox nie był produkowany na skalę przemysłową. Do firm w kraju i zagranicą trafiło :
– 11 pulpitów manualnych z serii 6000 i 4000 (6032, 6064, 4064 i 4128),
– 18 pulpitów manualno-komputerowych model 8256P,
– 15 modułów komputerowych z serii 4000 i 7000 (4128P, 7256P),
- 12 modułów komputerowych z serii PB18 (SM064R1).
W sumie 56 jednostek sterujących.

Koncepcja.

Przyjęto, że głównym elementem systemu Pyrobox będzie znajdująca się pod stałym nadzorem pirotechnika (operatora systemu) manualna (pulpit) lub komputerowa (pulpit lub moduł) jednostka sterująca, a wszystkie pozostałe jego elementy będą pasywne. Taka koncepcja wyklucza możliwość utraty przez pirotechnika kontroli nad systemem w trakcie przebiegu widowiska. Umożliwia także wymianę jednostki sterującej na rezerwową w trakcie trwania pokazu.
Podstawowe elementy systemu to :
– jednostki sterujące - pulpity i moduły,
– dekodery sygnałów,
– kable połączeniowe,
a w systemach rozległych dodatkowo :
– konwertery sygnałów,
– kable transmisyjne i modemy radiowe,
oraz oczywiście komputery z dedykowanym programem sterującym.

Więcej informacji znajduje się na stronach :
Hardware
Software Home