Software

Karty katalogowe, instrukcje używania oraz instalatory :

Nazwa Wersja Karta .pdf Instrukcja .pdf Instalator .zip
 
Pyrobox Controller MS / Master 5.0.0.18 pl-93-0500-31 pl-pbm500-100 pbm500
Pyrobox Controller MS / Slave 5.0.0.13   pl-pbs500-100 pbs500
Pyrobox Controller MS / Player 5.0.0.5   pl-pbp500-100 pbp500
      pl-pbminf-100  
 
Pyrobox Controller MS / NetStarter 1.1.0     pbns
Pyrobox Controller MS / Starter 1.0.0     pbrs
Pyrobox Controller MS / Script Converter 1.0.0.4     pbsc
Pyrobox Controller MS / Script Uploader 1.0.0     pbsu
 
Pyrobox Controller 4.0.3 pl-91-0403-11 pl-guide-pbc403 pbc403demo
 
Borland Database Engine 5.202     bde5202
BDEinfo       bdeinfo
RegCleaner       regcleaner
Registry Patch for Micro_source/soft Windows XP       winxp1

UWAGA !

Domyślny kod dostępu użytkownika (Access Key) do wszystkich wersji programów z serii Pyrobox Controller oraz Pyrobox Controller MS, aktywujący impuls Fire systemu Pyrobox, ma postać - 1234.
Kod dostępu do DEMO starszych wersji programów z serii Pyrobox Controller ma postać - p334455c.

 

OSTRZEŻENIE !

1. System pirotechniczny Pyrobox może być używany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia pirotechnika widowiskowego oraz znające właściwości i zasady obsługi tego systemu.
2. Program Pyrobox Controller może być używany do sterowania pulpitem lub modułem sterującym systemu Pyrobox tylko po wyłączeniu w systemie operacyjnym Microsoft Windows funkcji compatibility test, która cyklicznie sprawdza obecność urządzeń przyłączonych do portu LPT.
3. Pulpit lub moduł sterujący Pyrobox może zostać przyłączony do portu LPT sterującego nim komputera oraz podłączony do źródła zasilania w energię elektryczną dopiero po uruchomieniu na komputerze programu Pyrobox Controller.
4. Zaleca się nie korzystać w trakcie pracy z systemem Pyrobox z obwodu zapalczego : kanał 1, w sekcji 1, w module 1; który jest traktowany przez program Pyrobox Controller jako tzw. obwód spoczynkowy systemu.