Pyrobox

Decyzja w końcu zapadła!
Udostępnimy dokumentację systemu Pyrobox.

Pomimo że od wielu lat system Pyrobox nie jest już produkowany to nadal kontynuowane są nad nim prace konstrukcyjne oraz prowadzone testy rozwiązań, które mają zapewnić dalsze sprawne funkcjonowanie sprzętu znajdującego się w rękach pirotechników. Uważamy, że byłoby błędem porzucenie wieloletniego dorobku firmy K&K System, dlatego też będziemy sukcesywnie udostępniać dokumentację poszczególnych elementów systemu Pyrobox, w miarę przygotowywania materiałów do publikacji.

Read more

Hardware

Głównym elementem systemu Pyrobox jest znajdująca się pod stałym nadzorem pirotechnika (operatora systemu) manualna lub komputerowa jednostka sterująca, a wszystkie pozostałe elementy systemu są pasywne. Taka koncepcja wyklucza możliwość utraty przez pirotechnika kontroli nad systemem, w trakcie widowiska. W skład systemu wchodzą jednostki sterujące (pulpity i moduły), dekodery sygnałów oraz kable połączeniowe, a w systemach rozległych dodatkowo konwertery sygnałów oraz kable transmisyjne i modemy radiowe. Całość dopełniają komputery z dydykowanym oprogramowaniem.

Read more

Software

Program Pyrobox Controller sterujący systemem Pyrobox rozwijał się równolegle z nim przez ponad 20 lat. Pierwsza testowa wersja programu została napisana na system operacyjny MS DOS. Pierwsza funkcjonalna wersja programu powstała w roku 1998 i pracowała już pod "okienkami", a konkretnie pod Windows 3.11. Pierwsza wersja programu z serii Pyrobox Controller MS dla systemu rozległego zadebiutowała w roku 2004. Kolejne opcje i funkcjonalności programu dodawane były do niego w miarę nabierania doświadczenia przez korzystających z niego pirotechników firmy Goldregen (obecnie Grupa PSO).

Read more