Hardware

Dekodery.

Dekodery sygnałów stanowią istotny element systemu Pyrobox gdyż dekodują doprowadzone do nich z pulpitu lub modułu (poprzez kable połączeniowe) sygnały sterujące i umożliwiają przyłączenie do żądanych kanałów systemu zapalników elektrycznych. Zastosowana konstrukcja dekoderów jest optymalna w warunkach realizacji widowiska plenerowego, ale także funkcjonalna przy wykonywaniu efektów scenicznych. W dekoderach zabudowano po 6 gniazd przyłączeniowych, w tym 2 wejściowe oraz 4 wyjściowe. Gniazda wejściowe są sprzężone równolegle przez co umożliwiają jednoczesne połączenie dekodera z pulpitem lub modułem oraz z innymi dekoderami obsługującymi tę samą sekcję. Gniazda wyjściowe pozwalają dołączyć za pośrednictwem kabli tzw. zespołów zapalczych zapalniki elektryczne do kanałów systemu w obrębie obsługiwanej przez dekoder sekcji. Dla ułatwienia obsługi (zwłaszcza po zmroku) poszczególne gniazda wyjściowe dekoderów oznaczono kolorowymi punktami : czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym.
datasheet : dekoder D16
application : dekoder D16

Łączniki.

W systemie Pyrobox, w przekazywaniu sygnałów sterujących pomiędzy pulpitem lub modułem sterującym, a dekoderami sygnałów uczestniczą oprócz kabli połączeniowych tzw. łączniki, które umożliwiają bezkolizyjną rozbudowę strukturalnego okablowania systemu. Mamy do dyspozycji kilka wersji łączników :
- z 6 gniazdami : rozdzielacz 1-sekcyjny z 1 do 5, rozdzielacz 2-sekcyjny z 1 do 2,
- z 8 gniazdami : rozdzielacz 2-sekcyjny z 1 na 3, łącznik 4-sekcyjny z 1 na 1.
datasheet : łączniki C16
application : łączniki C16

Kable połączeniowe.

Kable połączeniowe służą do przyłączania dekoderów sygnałów do pulpitów oraz modułów sterujących. Są to kable 8-żyłowe o przekroju przewodów 0,5 mm2. Do kabli przyłączeniowych należą także tzw. zespoły zapalcze, które służą do przyłączania zapalników elektrycznych do dekoderów sygnałów. Zespół zapalczy to wiązaka 4 kabli 2-żyłowych o przekroju 0,5 mm2. Aby ułatwić operatorom systemu przyłączanie zapalników elektrycznych do poszczególnych kanałów systemu przewody w wiązkach kabli zespołów zapalczych oznaczane są kolorowymi pierścieniami. Najmłodszy kabel w wiązce ma oznaczenie czerwone, a następne kolejno : zielone, niebieskie i żółte.
datasheet : kable połączeniowe
datasheet : kable zapalcze

Konwertery syganałów.

W rozległym systemie sterowania wymiana danych pomiędzy urządzeniami odbywa się za pośrednictwem przewodowej/bezprzewodowej magistrali w standardzie RS485 dlatego też konieczne stało się zastosowanie w systemie konwerterów USB/RS485. Wykorzystywane są konwertery, które instalowane są w systemie Windows jako wirtualne porty VCP (Virtual COM Port).
VCP (Virtual COM Port) drivers
System Pyrobox może także współpracować z urządzeniami działającymi w standarcie DMX512. Wymaga to zastosowania konwerterów sygnału USB/DMX512. W zależności od trybu transmisji danych (jedno lub dwukierunkowa) wykorzystywane są odpowiednio konwertery Enttec OPEN DMX USB (także tanie klony) lub Enttec DMX USB PRO.
Enntec OPEN DMX USB
Enttec DMX USB PRO
Ponieważ pulpity z serii 8000 i moduły z serii 4000 wykorzystują do komunikacji z komputerem jedynie port równoległy w standardzie LPT konieczne stało się zastosowanie konwerterów RS485/LPT. Powstały dwa typy takich konwerterów : 4-portowy konwerter/hab PB12CH4L1, oraz 1-portowy konwerter PB12RSLPT1. Konwertery te wyposażone zostały dodatkowo w logikę, która pozwala im wraz z pulpitami/modułami pewłnić w systemie rozległym funkcje jednostek Slave.

Kable transmisyjne.

Do transmisji danych, zarówno po magistrali RS485 jak i DMX512, wykorzystywane są w systemie standardowe 3-pinowe kable transmisyjne DMX512 o przeciętnych parametrach. Okablowanie DMX512 wymaga stosowania terminatorów kabli.
wiki : DMX512

Modemy radiowe.

System Pyrobox współpracuje z radiomodemami wyposażonymi w port RS485, umożliwiającymi transparentną transmisję danych. W modułach PB12RMX24 stosowane są modemy XStream-PKG-R 2,4GHz firmy Digi (dawniej MaxStream).
datasheet : XStream-PKG-R

Zainteresowanych zapraszamy do lektury obszernych materiałów i ciekawych głosów w dyskusji, w wątkach System Pyrobox oraz forumowy projekt opensource systemu pirotechnicznego publikowanych na forumfajerwerki.pl Dostęp do tych materiałów wymaga uprzedniej rejestracji na Forum. Zapraszamy również na stronę projektu KNK1301 który omawiany jest na Forum.

Read more Back
Read more | Downlods Home