Hardware

Przyjęto, że głównym elementem systemu Pyrobox będzie znajdująca się pod stałym nadzorem pirotechnika (operatora systemu) manualna (pulpit) lub komputerowa (pulpit lub moduł) jednostka sterująca, a wszystkie pozostałe elementy systemu będą pasywne. Taka koncepcja wyklucza możliwość utraty przez pirotechnika kontroli nad systemem, w trakcie przebiegu widowiska. Umożliwia natomiast wymianę jednostki sterującej na rezerwową w trakcie trwania pokazu.
Podstawowe elementy systemu to :
– jednostki sterujące - pulpity i moduły,
– dekodery sygnałów,
– kable połaczeniowe,
a w systemach rozległych dodatkowo :
– konwertery sygnałów,
– kable transmisyjne i modemy radiowe,
- playery audio,
oraz oczywiście komputery z dedykowanym programem sterującym.

Jednostki sterujące.

Struktura logiczna systemu Pyrobox oparta została o 16-kanałowe sekcje. Poszczególne typy pulpitów i modułów sterujących mają pojemność 32 (2 sekcje), 64 (4), 128 (8) lub 256 (16) kanałów. Każda sekcja ma osobne gniazdo wyjściowe, odpowiednio 2, 4, 8 lub 16 gniazd. W danym momencie, w dowolnym typie jednostki sterującej, wybrany może być wyłącznie jeden obwód zapalczy tj. jedna konkretna sekcja i jeden konkretny kanał w tej sekcji.

Ogranicza to do minimum możliwość przypadkowego odpalenia innego niż żądany obwód zapalczy. Każdy z dostępnych modeli pulpitów i modułów sterujących umożliwia w trybie "safe" przeprowadzenie testów ciągłości poszczególnych obwodów zapalczych, a w trybie "armed" skuteczne odpalanie włączonych w te obwody zapalników elektrycznych.

W systemie Pyrobox stosowane są pulpity manualne (modele 6032, 6064, 4064 i 4128), pulpity manualno-komputerowe (8256.P), oraz moduły komputerowe (4128.P i 7256.P). Pulpity i moduły "przyjmują" polecenia od nadzorujących ich pracę operatorów lub też komputerów i zamieniają je na sygnały sterujące przesyłane kablami połączeniowymi do dekoderów sygnałów, które “przyłączają” do żądanych obwodów zapalczych zapalniki elektryczne.

W pulpitach sterowanych manualnie każda sekcja reprezentowana jest na pulpicie przez przełącznik w grupie przełączników wyboru sekcji "section". Grupa przełączników wyboru kanału "channel" zawiera zawsze 16 przełączników, gdyż każdemu kanałowi przyporządkowano odpowiadający mu przełącznik. Projektując system założono, że w danej chwili może być wybrany tylko jeden kanał w jednej wybranej sekcji, a zabezpieczenia wewnętrzne pulpitu gwarantują, że zawsze wybrane zostaną : sekcja i kanał, odpowiadające włączonym przełącznikom o najwyższych numerach, a wszystkie inne włączone przełączniki zostaną zignorowane.

W przypadku modułów sterowanych za pośrednictwem komputerów wszystkie czynności kontrolne np. wybór sekcji i/lub kanału operator wykonuje poprzez interfejsy specjalnych programów sterujących, które umożliwiają również automatyczne sterowanie systemem pirotechnicznym w oparciu o uprzednio przygotowane skrypty realizowanych widowisk. Podobnie jak w pulpitach sterowanych manualnie również w tych modułach, w danej chwili wybrany może być tylko jeden kanał, w jednej wybranej sekcji.

Pulpity manualno-komputerowe łączą w sobie zalety obu wyżej wymienionych grup, tworząc wszechstronne i niezawodne narzędzie pracy pirotechnika, dające mu pełną swobodę i bezpieczeństwo działania. Zmiany trybu pracy z manualnego na komputerowy dokonuje się w tych pulpitach przełączając tylko jeden przełącznik "pc/keypad" i można to zrobić w dowolnym momencie realizacji widowiska.

Read more
Read more | Downloads Home